משרד ראשי: רח' ירמיהו 31 ירושלים טל' 1599-502080

 

קרנות

 

אנו מודים עמוקות למבחר קרנות ומשרדי ממשלה

השותפים לעשייה המוברכת ולתנופת הפיתוח למען תלמידינו המיוחדים.

 

המוסד לביטוח לאומי

 

משרד הרווחה

משרד החנוך

 

המועצה להסדר ההימורים בספורט - טוטו

עיריית ירושלים

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 Gross Foundation 

 

Herschel and Esther Boehm

Charity Foundation

  The Emouna Foundation
Harold Grinspoon Foundation   vvvv Abraham and Sonia Rochlin Foundation  The Rosenblatt Family Foundation
Joseph Alexander Foundation Edith C. Blum Foundation Rochel Klein Charitable Foundation
  Jerome A. Yavitz Foundation The Slomo and Cindy Silvian Foundation